Chuyển đổi tiền tệ

 
 
USD / VND
Biến động 1 năm
Đơn vị tiền tệ chính Giá
Đồng Đô la Mỹ
USD/VND
Đồng Yên Nhật
JPY/VND
Đồng Yuan của Trung Quốc (RMB)
CNY/VND
Đồng Euro
EUR/VND
Đồng bảng Anh
GBP/VND
Đồng Đô la của Canada
CAD/VND
Đồng Franc của Thụy sĩ
CHF/VND
Đồng Đô la của Úc
AUD/VND
Đơn vị tiền tệ chính Giá
Đồng Đô la của Hồng Kông
HKD/VND
Đồng Đô la của Singapore
SGD/VND
Đồng Ringgit của Malaysia
MYR/VND
Đồng Rupia của Indonesia
IDR/VND
Đồng Baht của Thái Lan
THB/VND
Đồng Peso của Philippine
PHP/VND
Đồng Kyat của Myanmar
MMK/VND
Đồng Rupia của Indonesia
MMK/VND