Cần thuê nhà mặt phố tại Việt Nam

Tìm theo các tiêu chí: Cần thuê nhà mặt phố tại Việt Nam.
Có: 3216 bất động sản.
Đường Lũy Bán Bích, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
0.00 m2
19/06/2016 17:07
Tân Bình, Quận 6, Quận 4, Quận 11, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Dưới 99 triệu
m2
19/06/2016 17:07
Quận 5, Quận 3, Quận 11, Quận 10, Quận 1 - Hồ Chí Minh
20 triệu - 1 tỷ
m2
19/06/2016 17:07
Quận 12, Quận 11, Quận 10, Quận 1, Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
30 triệu - 200 triệu
m2
19/06/2016 17:07
Quận 3, Quận 10, Quận 1, Phú Nhuận, Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
m2
19/06/2016 17:07
Quận 8, Quận 5, Quận 3, Quận 10, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Dưới 210 triệu
m2
19/06/2016 17:07
Quận 3, Quận 10, Quận 1, Phú Nhuận, Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Dưới 112 triệu
m2
19/06/2016 17:07
Tân Phú, Quận 11, Quận 1, Gò Vấp, Bình Tân - Hồ Chí Minh
20 triệu - 1 tỷ
m2
19/06/2016 17:07
Tân Phú, Quận 9, Quận 7, Quận 5, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Dưới 224 triệu
m2
19/06/2016 17:07
Thủ Đức, Tân Bình, Quận 8, Quận 6, Quận 4 - Hồ Chí Minh
20 triệu - 1 tỷ
m2
19/06/2016 17:07
Quận 5, Quận 3, Quận 11, Quận 10, Quận 1 - Hồ Chí Minh
44 triệu - 225 triệu
m2
19/06/2016 17:07
Tân Bình, Quận 7, Quận 3, Quận 1, Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
220 triệu - 1.11 tỷ
m2
19/06/2016 17:07
Quận 6, Quận 3, Quận 11, Quận 10, Quận 1 - Hồ Chí Minh
44 triệu - 225 triệu
m2
19/06/2016 17:07
Quận 7, Quận 5, Quận 4, Quận 10, Quận 1 - Hồ Chí Minh
70 triệu - 100 triệu
0.00 m2
19/06/2016 17:07
Quận 5, Quận 3, Quận 12, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
0.00 m2
19/06/2016 17:07
Tân Bình, Quận 6, Quận 4, Quận 11, Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
m2
19/06/2016 17:07
Quận 4, Quận 3, Quận 1, Phú Nhuận, Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
m2
19/06/2016 17:07
Quận 8, Quận 7, Quận 5, Quận 3, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Dưới 210 triệu
m2
19/06/2016 17:07
Tân Phú, Tân Bình, Quận 8, Gò Vấp, Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Dưới 200 triệu
m2
19/06/2016 17:07
Tân Phú, Tân Bình, Quận 8, Phú Nhuận, Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Dưới 210 triệu
m2
19/06/2016 17:07

Bạn muốn nhanh chóng tìm được BDS phù hợp ?

Click vào đây để đăng tim cần thuê - cần thuê